Vi bruger cookies.

Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold. Hvis du klikker videre, accepterer du vores brug af cookies.

Vil du mere om cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.

Referencer

RAH afregner Scanenergis 20.000 detailkunder i SonWin

RAH har leveret el til vestjyske hjem, institutioner og virksomheder i næsten 100 år. Men trods sin høje alder er RAH hverken aldersvækket eller på vej på pension.

RAH’s virksomhed er baseret på et ubetinget fokus på deres kernekompetence, som er distribution af el til kunder (og andelshavere) med et højt service- og kvalitetsniveau. Med det fokus drives en konstant forandring - der har været DataHub’en, og der er Engrosmodellen, ligesom der er et konstant ønske om at skabe yderligere stordriftsfordele til glæde for alle selskabets interessenter – ejere, kunder, medarbejdere og samfundet.

RAH’s administrative IT-platform er SonWin. Det har det været siden 2001, og samarbejdet med Sonlinc, der både udvikler og servicerer SonWin, er en vigtig faktor i mange af de forretningsprojekter, RAH gennemfører, som da de afgav tilbud på afregningsservicen for Scanenergis ca. 20.000 detailkunder i slutningen af 2014.

Det er afregningsansvarlige Ilse Gadgaard og økonomi- og udviklingschef Søren Mortensen, der har stået i spidsen for RAH’s tilbudsgivning og efterfølgende implementering og opstart af servicen over for Scanenergi og Scanenergis kunder.

Om samarbejdet med Sonlinc siger Søren Mortensen: ”I forbindelse med, at vi gav tilbud på at afregne Scanergis detailkunder, vidste vi, at konkurrencen ville være knivskarp, og at vi skulle præstere det ypperste for at blive kvalificeret og udvalgt til opgaven. Men at overtage afregningsservicen for en kundebase i den størrelse er ikke nogen lille opgave. Derfor blev det en afgørende faktor, at vi havde vi en konstruktiv dialog med Sonlinc, der gjorde, at vi kunne realisere den tilbudsstrategi vi ønskede os, og som gjorde, at vi i sidste ende kunne give Scanenergi det samlede mest attraktive tilbud på opgaven”.

Ilse Gadgaard supplerer: ”Sammen med Sonlinc fik vi tilrettelagt nogle gode og praktiske scenarier for overtagelsen, så vi vidste præcis, hvad der skulle ske og i sidste ende, hvilke ressourcer det ville kræve. Derfor kunne vi give et skarpt tilbud med en god mavefornemmelse for den videre opgaveudførelse”.

Ilse Gadgaard fortsætter: ”… og da vi så fik opgaven, var vi praktisk talt allerede i gang, og to måneder efter sendte vi de første fakturaer ud”.

Søren Mortensen siger: ”Jeg ved godt, at vi har lagt mange af vores æg i Sonlincs kurv, men jeg har aldrig oplevet, at de har misbrugt den situation, de er i, eller den tillid vi giver dem - tværtimod. De udviser stor ansvarlighed, og det ligger dybt i samarbejdsmodellen, at alle kapitaliserer på, at der er en ret stor og velorganiseret brugerorganisation omkring SonWin. Vi føler, at det er et partnerskab”.

Søren Mortensen fortsætter: ”Vi synes, at den service, vi får, er engageret og i øjenhøjde. Det oplever vi både til daglig, og når der sker større ting som med DataHub’en, Engrosmodellen og da vi overtog Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S’ elnet tilbage i 2012, og som nu med overtagelsen af faktureringsservicen for Scanenergi”.

Få mere at vide om RAH - Energi til Vestjylland på www.rah.dk

Få mere at vide om Sonlinc på www.sonlinc.dk

Lejre Forsyning er glad for Erfa samarbejdet

Bjørn Michael Nielsen, Direktør for Lejre Forsyning: Da vi for nylig ønskede os en optimeret proces for registrering af målerskift hos vores tilknyttede private vandværker, tog vi en snak med Sonlinc.

Sammen med Sonlinc fandt vi en løsning som blev præsenteret i kundeorganisationen. Resultatet blev at vores bidrag til projektet blev reduceret til mindre end 10% af den samlede pris. 8 uger senere var løsningen sat i drift. Det synes jeg er meget tilfredsstillende.

Bjørn M. Nielsen, direktør, Lejre Forsyning

Konvertering af data til SonWIn

Kristian Brendstrup, systemkonsulent, NRGi

”Det er den fedeste mail af dem alle at sende… Vi er nu i mål, og vi har endnu engang klaret en vigtig ”cut-over”. Vi har bare været SUPER GODE. Tusind tak for godt samarbejde i” cut-over” fasen.”

Således udtrykker NRGIs systemkonsulent og ansvarlige for "cut-over"-fasen Kristian Brendstrup sig i en e-mail til alle involverede medarbejdere hos hhv. NRGi og Sonlinc efter en succesfuld ”cut-over” fra gammel system til SonWin. 

På kun 2 måneder har NRGi og Sonlincs konsulenter konverteret 50.000 forbrugere over i SonWin som NRGI benytter. Konverteringsopgaven var omfattende, men er lykkedes gennem en kombination af dygtige medarbejdere samt et konstruktivt og målrettet samarbejde fra begge parter. 

Ny afregningsmotor

"Med Sonlincs afregningsmotor har vi effektiviseret vores produktionstid med 50 % pr. regningskørsel."

Agner Svendsen afdelingsleder, Energinord

Partnerskab

”Jeg er glad for, at vi nu har afsluttet vores projekt og er gået i fuld drift med SonWin som afregningssystem. Til tider har det været vanskeligt, men sammen med Sonlincs konsulenter er det lykkedes os at komme i mål, og vi er kommet ud på den anden siden med et stærkt partnerskab. Nu ser vi frem til at forsætte det gode partnerskab og påvirke udviklingen af SonWin i fremtiden gennem vores deltagelse i Sonlincs forskellige communities.”

Bjørn M. Nielsen, direktør, Lejre Forsyning

Datakonvertering

"Sonlinc har af flere omgange konverteret data over i SonWin for os. Vores erfaring med datakonverteringer gør, at vi stiller mange krav. Krav der altid bliver defineret i god fælles dialog og fuldt indfriet. Det er en meget positiv oplevelse at arbejde sammen med Sonlincs konsulenter."

Annemette Lehmann Carlsen, afregningschef i Energi Fyn

Partnerskab

"Vi har sammen med Sonlinc udviklet og optimeret vores forbrugsafregning, så vi opnår administrative besparelser på 3 mio. kr. årligt. Besparelserne er nået ved bla. at udvikle digitale selvbetjeningsløsninger, som reducerer antallet af kundebreve og optimerer vores arbejdsprocesser. Sonlinc er en oplagt partner, da de både har erfaringerne, kompetencerne og kapaciteten til at udvikle løsninger sammen med os."

Therese Bonney, afdelingschef, Aarhus Vand

Erfa-Seminar

"Da SonWin er et brugerudviklet system, er det vigtigt for mig at være til stede på Erfa-seminaret. Det er her, jeg påvirker og fortæller hvilke fremtidige behov, SonWin bør understøtte. Men selvfølgelig får jeg også inspiration og mere viden om SonWin både ved at deltage og ved at dele viden og erfaring med de andre brugere. Det giver nye ideer og muligheder. Jeg kommer helt sikkert næste gang, Sonlinc holder Erfa-seminar."

Anna Malena Petersen, SEV

SonWin NemID

Hos Aarhus Vand har man fokus på at gøre selvbetjening let for kunderne. Kunderne har derfor igennem de seneste 2 år haft mulighed for at logge ind på egen forbrugsside med NemID. Et skridt der betyder, at flere kunder betjener sig selv gennem hjemmesiden.

Afdelingschef for Kunde og Administration Therese Bonney fra Aarhus Vand udtaler: "Før NemID brugte kunderne ofte tid på at lede efter kundenummer og adgangskode for at logge ind på egen forbrugsside. Nu har vi gjort det nemt for dem. Med NemID logger de ind på samme kendte måde som på andre hjemmesider. Det betyder, at flere kunder bruger vores selvbetjeningsløsning." Ikke kun kunderne får en fordel med NemID.

Ved at kunderne betjener sig selv på internettet, opnår Aarhus Vand en øget effektivitet i form af sparet tid og ressourcer. "Jo flere kunder der benytter vores selvbetjeningsløsning, jo mindre tid og ressourcer skal vi bruge på at betjene den enkelte kunde. Det giver os øget effektivitet og herved administrative besparelser", afslutter Therese Bonney.

Therese Bonney, afdelingschef, Aarhus Vand

SonWin PDF-regning via e-mail

Email regninger har været et stort ønske længe. Økonomichef Jens Guttorm fortæller, at "Der har været et stort behov for denne løsning, det sparer firmaet for både penge og tid i forbindelse med udsendelse af regninger." Han tilføjer: "Vi oplever, at løsningen ikke mindst forbedrer informationen til de kunder som ikke anvender XML/UBL løsninger. Med denne løsning slipper de for at skulle logge på hjemmesider for at se den specificerede regning. Samtidigt kan vi minimere det, der udsendes til kunden via betalingsservice eller papir." Jens kan desuden fortælle, at det har været "nemt og ligetil" at håndtere samt, at kunderne har taget rigtig godt imod det og har rost løsningen meget.

Jens Guttorm, økonomichef, NEF FONDEN

SonWin iDQTM Integration & SonWin DataSync

Energi Fyn bruger iDQTM Integration i deres Kundeservice- og Inkassoafdeling. En løsning, som giver hurtig og let adgang til valide data om deres kunder. "I Kundeservice sparer vi tid og ressourcer med indførelsen af iDQTM", udtaler Kundeservicechef Lotte Ziegler og tilføjer: "Nu kontrollerer vi nemlig kundernes oplysninger, mens vi har dem i telefonen. En fremgangsmåde vi benytter meget i forbindelse med flytninger. Det gør, at vi hurtigt og nemt får de korrekte oplysninger. Desuden er det billigere at lave et opslag i iDQTM i forhold til CPR-registret, som vi før benyttede os af." Ud over iDQTM vedligeholder Energi Fyn også deres kundedatabase gennem SonWin DataSync modulet, som sørger for at vaske kundedata op mod offentlige registre. Kombination af iDQTM og SonWin DataSync gør det muligt for Energi Fyn at opnå en høj datakvalitet. Samtidig minimerer de deres administrative omkostninger, da færre ressourcer og mindre tid til opgaven er nødvendig. "Vi bruger stadig tid på at sikre at vores kundedatabase har en høj datakvalitet. Men med iDQTM og SonWin Datasync sparer vi både tid og administrative omkostninger i forhold til før. Samtidig undgår vi, at vores kundedatabase 'sander' til", siger Lotte Ziegler og påpeger: "Og med indførsel af DataHub'en bliver korrekte kundedata vigtigere end nogensinde".

Lotte Ziegler, Energi Fyn

SonWin PBS MedsendBilag

Vi har henover årsskiftet implementeret PBS MedsendBilag løsningen i SonWin. I dette modul kan vi fra SonWin levere en regning, hvor vi selv har indflydelse på regningens udseende og indhold. Det sikrer os, at vores kunder på en nem og overskuelig måde præsenteres for deres elforbrug. Løsningen giver os en betydelig besparelse på vores udgifter til regningsudsendelse, samtidig med, at den til fulde opfylder de lovgivningsmæssige krav, der er til elregningers indhold. Vi har været yderst tilfredse med samarbejdet med Sonlinc i PBS MedSendBilag projektet og vores omkostninger i forbindelse med implementeringen af et nyt regningslayout har været langt mindre end ved tidligere lejligheder.

Agner Svendsen afdelingsleder, Energi Nord

Fjernaflæste målere

I 2014 igangsatte Ikast Værkerne en udskiftning af alle sine målere, til målere der kan fjernaflæses. I forbindelse med den årlige aflæsning, opstår der en udfordring omkring indhentning af data fra de nye målere. En udfordring, der i værste fald betyder, at borgerne med de nye fjernaflæste målere selv skal aflæse deres måler. Heldigvis lykkedes det, i fælleskab med Sonlinc, at få etableret en midlertidig løsning der gør, at Ikast Værkerne alligevel når at afregne alle fjernaflæste målere inden årsskiftet. 

Ib Maaløe, afregningsansvarlig, Ikast Værkerne

One Stop Shop Nordic

”I forbindelse med vores Nordiske strategi står vi overfor et valg mellem at have et system i hvert land eller ét fælles system i Danmark. Efter en grundig afsøgning af markedet og en vurdering af fordele og ulemper vælger vi ét fælles system placeret i Danmark. Det bedste er det, der er ens forstået på den at måde, at ét fælles system giver Energi Danmark mest mulig synergi og hermed størst effektivitet”, siger Thomas Bech Pedersen, Systemchef i Energi Danmark koncernen”

Thomas Bech Pedersen, systemchef, Energi Danmark

Læs hele casen on Energi Danmark her

Microsoft Gold Certified Partner

Linkedin 

Win10 Compatible Small 

Sonlinc A/SHans Edvard Teglers Vej 52920 CharlottenlundTlf: +45 39909191Fax: +45 39909190sonwin@sonlinc.dk