DocumentFlow - IT og forretningsudvikling

Vi har i øjeblikket stort fokus på, at lancere DocumentFlow som generel Best Practice for udsendelser af velkomstskrivelser, markedsføring, varslinger, advarsler og andet til selskabernes forbrugere og kunder.

01. juli, 2016

Et af de områder, der giver meget administration og bærer mange omkostninger i forsyningsselskabet, er udsendelse af regninger og anden information. Derfor er et det også et område der arbejdes meget i Sonlinc. Ambitionen er naturligvis både at lette administrationen og at give mulighed for flytte trafikken hen i de billigste kanaler.

DocumentFlow er udviklet i tæt samarbejde med Århus Vand, som har sat første version i drift her i foråret.
Løsningen giver mulighed for at håndtere udsendelser i én ensartet proces uanset om det er generel eller individualiseret information, udsendt som enkeludsendelser eller batchudsendelser og uanset hvilket medie modtageren har valgt at modtage sin kommunikation på.
Det i sig selv giver betydelige lettelser i håndteringen af store mængder forskellig information i forskellige kanaler. Vi har allerede mange gode ideer til funktionalitet der gøre det muligt at kommunikere endnu mere effektivt uden at øge administrations omkostningerne. Derfor håndterer vi fortsat DocumentFlow som et udviklingsprojekt og vi er er meget ivrige for at få flere selskaber med ind i dialogen, så vi får bedre grundlag for at fremstille og udbygge en løsning der er generisk, med bred appel og i høj kvalitet.

Ring til Tim Janum på 3990 9191 hvis du vil høre mere om mulighederne med DocumentFlow.