Erfa Møde om vand og spildevand

Umiddelbart efter sommerferien indbydes alle interesserede til Erfa møde med vand og spildevand som omdrejningspunkt.

27. juni, 2016

På denne dag vil vi udelukkende gennemgå og diskutere funktioner og processer i forhold til behovet i vand og spildevandsforsyningen.

Erfaringen fra lignede sessioner omkring fjernvarme og naturgas er, at der både fremkommer nye måder at gøre tingene på, med den funktionalitet der allerede eksisterer, men også muligheder for at forbedre eller udbygge funktionaliteten så det bliver enklere og mere effektivt at drive sin virksomhed med SonWin.

Udover at gennemgå og diskutere de vigtigste processer, vil der naturligvis være rig mulighed for også, at diskutere andre emner der har betydning i vandsektoren lige nu.

Tid og sted for arrangementet fastlægges så snart vi har modtaget tilkendegivelser fra alle interesserede. Hvis du ikke allerede har tilkendegivet din interesse kan du gøre det til Vibeke på vbd@sonlinc.dk.