Dansk Gas Distribution indgår aftale med Sonlinc A/S

Dansk Gas Distribution indgår aftale med Sonlinc A/S om leverance af IT-kernesystem til gasdistribution

23. januar, 2017

Dansk Gas Distribution, som er en del af Energinet.dk, har i dag underskrevet aftale om leverance af et system til styring af de administrative processer til gasdistribution, herunder kommunikationen i gasmarkedet.

Kontrakten er tildelt Sonlinc A/S efter et udbud iht. EU reglerne herfor. Der er i betingelserne lagt vægt på leverandørens erfaring med lignende løsninger i markedet, idet løsningen skal være i drift inden udgangen af september 2017.
Kontrakten er indgået for en 4-årig periode med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år.

Baggrund
Dansk Gas Distribution (DGD) er pr. 30. september 2016 overtaget af EnergiNet.dk fra Dong Energy A/S, som et led i aftalen i forbindelse med Dong Energy’s børsnotering. DGD har ansvaret for naturgasdistributionen til ca. 125.000 forbrugere og ejer gasnettet på Sjælland, uden for hovedstaden, og Sydjylland. Der er i øjeblikket politiske overvejelser omkring den fremtidige organisering og ejerskab af gas distributionen. Det fremgår af regeringens tidligere offentliggjorte analyser og planer for forsyningssektoren.

Sonlinc A/S er en betydende specialiseret IT-leverandør af løsninger til forsyningssektoren. Gennem mere end 20 år er der udviklet og implementeret løsninger der understøtter de administrative forretningsprocesser. Herigennem er der opbygget en stor kompetence og væsentlig markedsandel inden for det danske gasmarked for såvel distribution som handel.

 

Kaspar Mondrup

Hvis du vil vide mere

Kaspar Mondrup Adm. direktør