Sonlinc støtter FN's verdensmål

Som virksomhed er det vores ambition at kunne bidrage til at imødekomme FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

26. august, 2019

FN verdensmål billede.jpg

Sonlincs kunder giver udtryk for en stigende interesse i FN’s verdensmål. Derfor er det vigtigt for Sonlinc som virksomhed at udvise engagement og ambitioner om at møde de 17 verdensmål, som FN vedtog i september 2015. Verdensmålene spænder bredt, og det er vores ansvar at udvise social, etisk og miljømæssig forsvarlighed og på den måde yde vores for at sikre en bedre og mere bæredygtig verden i 2030.

Vi arbejder konstant på at udvikle metoder og løsninger, der kan støtte vores kunder i at møde disse verdensmål, og vi tager løbende stilling til områder, hvor vi kan forbedre os, således at vi i endnu højere grad end i dag kan bidrage til de globale ambitioner.

Den flade organisationsstruktur, som Sonlinc efterlever, har givet plads til flere nye og innovative idéer fra alle led i virksomheden. Vi ser vores medarbejdere som reflekterende og kreative individer, og vi tror derfor på, at en organisationsstruktur, hvor der ikke er langt fra idé til handling, kan hjælpe os godt på vej som ansvarlig virksomhed.

 

Sonlinc sikrer bæredygtige løsninger i klimakampen

Det er vigtigt, at vi, som en del af forsyningssektoren, kan levere løsninger, som støtter kampen mod klimaforandringer, og som potentielt kan mindske forbrugernes energiforbrug. Gennem Sonlincs system, SonWin, kan kunderne tilpasse deres services til den enkelte forbruger ved f.eks. at gøre det muligt at tilbyde bonusser ved hensigtsmæssigt energiforbrug i den enkelte husstand. Et eksempel kan være, at forbrugerne bliver belønnet for minimum afveksling i varmeforbruget, da dette skaber den mest effektive energiudnyttelse.

Vores medarbejdere arbejder i særdeleshed med at sikre, at SonWin konstant bliver optimeret og udviklet, så det støtter en grønnere forsyningssektor. Ved at støtte op om bæredygtig energi gennem vores kundeløsninger, er det vores ambition også at støtte et voksende antal bæredygtige byer og lokalsamfund.

 

Ligestilling og diversitet gør Sonlinc til en rummelig arbejdsplads

Sonlinc vægter ligestilling på arbejdspladsen højt, og vi er stolte af en næsten jævnbyrdig kønsfordeling i virksomheden. I ledelsen, bestående af 10 medlemmer, er 6 medlemmer kvinder og 4 medlemmer mænd. Ser man bredere på virksomheden, er ca. 45% af de ansatte kvinder, mens ca. 55% er mænd. Det er vores ambition at fortsætte som forgænger for IT-virksomheder på området, og vi oplever desuden, at det skaber en større arbejdstilfredshed blandt medarbejderne.

Som en socialt ansvarlig virksomhed giver vi i Sonlinc plads til diversitet på arbejdspladsen. Vi handler direkte på dette ved at søge at ansætte medarbejdere med forskellig baggrund, kultur og religion. Dette skaber et rummeligt arbejdsklima, hvor alle er lige, og hvor faglige evner og personlige styrker er i fokus. Derudover støtter vi beskæftigelse for mennesker med nedsat arbejdsevne og har erfaring med, at det kan komme både medarbejderen og arbejdspladsen til gode med den rette tilgang.

Hos Sonlinc anser vi bidrag til hjælpeorganisationer for at være en naturlig del af at agere som en etisk ansvarlig virksomhed. Hvert år donerer Sonlinc penge til kræftforskning og til Julemærkefonden, som yder hjælp til udsatte børn i Danmark, bl.a. ved at bekæmpe mobning, ensomhed samt overvægt.

 

Som virksomhed er det vores ambition at bidrage til, at de 17 verdensmål bliver prioriteret. Vi vil fortsætte arbejdet med at agere socialt, etisk og miljømæssigt forsvarligt. Dette vil vi føre ud i livet ved at give medarbejderne indflydelse og ansvar, sikre mere bæredygtige løsninger samt prioritere ligestilling og diversitet på arbejdspladsen.

Læs mere om FN’s 17 verdensmål på www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene