SonWin DocumentFlow er en stor succes hos goenergi A/S

SonWin DocumentFlow sikrer, en bedre service til jeres kunder, effektiv administration og færre forsendelsesomkostninger for jeres virksomhed.

29. april, 2019

documentflow 2019.jpeg

Mange af vores kunder har allerede implementeret SonWin DocumentFlow, som har til formål at forenkle og effektivisere håndteringen af korrespondancen til kunder via forskellige forsendelseskanaler. SonWin DocumentFlow kan benyttes af alle selskaber med kundekontakt, og giver mulighed for at individualisere korrespondancen til jeres kunder, og dermed få en målrettet og personlig kommunikation.

SonWin DocumentFlow sikrer, en bedre service til jeres kunder, effektiv administration og færre forsendelsesomkostninger for jeres virksomhed.

goenergi A/S, som er en af Sonlincs el-leverandørkunder, var first mover blandt el-handlerne med idriftsættelse af SonWin DocumentFlow. Efter produktet var idriftsat, og opsat efter kundens ønsker, har goenergi A/S haft stor succes med DocumentFlow, og bruger det i mange forskellige henseender. Blandt andet udskrives alle deres rykkere, diverse skrivelser og kontraktudsendelser fra DocumentFlow.

”Vi bruger DocumentFlow på mange måder, og det sidste vi har gjort er, at få strømlinet vores kontraktudsendelser, så disse sker fra DocumentFlow via en rapport i ReportingService. Her kan vi parre et kundenummer med en installation, og dermed fremsende kontrakten med alle relevante oplysninger om kunden og målepunkt via de mulige forsendelseskanaler i DocumentFlow. Kontrakten vil efterfølgende ligge på den pågældende kunde”.

Solvej Brink, Afregningsassistent hos goenergi.

Solvej Brink er daglig bruger af DocumentFlow, og produktet har gjort arbejdsgangene nemmere og mere enkel for Solvej og hendes kollegaer, og de ser en stor fordel i de mange funktioner som DocumentFlow tilbyder.

”De juridiske skrivelser vedrørende vores depositumskrav er opkrævningsafdelingen blevet super begejstrede for, idet de let kan fremfinde dokumenterne i et indbygget godkendelsesbillede i DocumentFlow kaldet bdokgodkend. Her kan de tage stilling til disse på en let og hurtig måde, for eventuel justering og godkendelse til udsendelse og det er samtidig automatisk gemt på kunden med det samme. Tidligere sad de samme personer manuelt og tog dem ud fra sprint, og klippede- klistrede dem over i Word. Her er der en kæmpe gevinst da der bruges meget mindre tidsforbrug med DocumentFlow”.

Fortæller Solvej Brink.

Udsendelserne styres fra SonWin, og sker gennem den forsendelseskanal som enten kunden eller den udsendende virksomhed prioriterer. Korrespondancen arkiveres automatisk i SonWin, og sikre at den hurtigt kan fremfindes igen.

”Da de nye afgiftsregler for elvarme i sommerhuse blev vedtaget i starten af 2019, brugte vi selvfølgelig DocumentFlow til at udsende orienteringsskrivelse til sommerhusejerne, og efterfølgende udsende tillægskontrakten. Med DocumentFlow er det egentlig kun fantasien der sætter grænser. Hvis man kan frembringe data i et Excel ark til et formål i forbindelse med kommunikationen til forbrugeren, så kan DocumentFlow klare en meget stor del af processen med forsendelse og dokumentation på den enkelte kunde. Som en af de næste aktiviteter, skal vi have DocumentFlow til at sende ud via E-boks og sms”.

Udtaler Solvej Brink.
Henrik Hjorth Hansen

For yderligere oplysninger om DocumentFlow, kontakt venligst salg og marketing på +45 39 90 91 91

Henrik Hjorth Hansen Koncept- og salgschef