Lotte Ziegler, Lead Product Owner

Lotte har været ansat i Sonlinc i to år, og har sin daglige gang på vores kontor i Kolding. Lotte har tidligere arbejdet hos en af vores kunder, og har derfor et indgående kendskab til branchen og Sonlincs systemer.

Oversigt
LZI1.jpg

Lotte Ziegler

Hvorfor valgte du Sonlinc som arbejdsplads?

Efter at have arbejdet i en stor energikoncern i mange år med ansvaret for kundecenteret, havde jeg lyst til at arbejde mere med min faglighed i en mindre og mere agil virksomhed. I mit tidligere virke som chef for kundecenteret havde jeg mange snitflader med IT-branchen. Særligt Sonlinc var en IT-partner, som jeg gennem mange år havde et tæt samarbejde med.

Der var flere faktorer, der gjorde, at jeg valgte at søge job hos Sonlinc. Ud over at være en agil udviklingsvirksomhed, ville jeg komme til at arbejde med de elementer fra mit tidligere virke, som for mig var de mest interessante – nu blot fra den anden side af bordet. Jeg kendte mange af medarbejderne hos Sonlinc som kompetente og professionelle mennesker, og jeg anså kulturen i Sonlinc som været præget af en høj grad af integritet, der i særlig grad understøtter et sundt arbejdsmiljø, hvor udviklingsmuligheder og forventninger fra kolleger og ledelse går hånd i hånd.

Hvordan er det at arbejde i en IT virksomhed med så stor diversitet på baggrund, alder og køn?

At arbejde i en virksomhed, der som Sonlinc omfavner mangfoldigheden på tværs af køn, alder og etnicitet er på mange måder berigende - både fagligt som menneskeligt. Det er for mig at se en væsentlig faktor i forhold til at udfordre og blive udfordret i vores syn på opgaveløsningen, på samarbejde og på ledelse. Det fordrer, at der er højt til loftet, når forskellighederne kommer i spil. Det betyder, at der er flere facetter i vores drøftelser, der i sidste ende betyder mere holistiske beslutninger.

Kundekontakten og relationerne til de forskellige selskaber

Den tætte dialog med vores kunder er helt central i forhold til at kunne agere som den forretningsudviklende partner. Vores kunder har været kunder gennem mange år, og der er på den baggrund knyttet tætte relationer til mange af medarbejderne i selskaberne. Det er meget kompetente folk, som kender vores system utrolig godt, og det betyder, at dialogen med vores kunder er på et højt fagligt niveau, som for mig at se er helt unik og utroligt inspirerende. Det er en dialog, der er baseret på en høj grad af tillid og gensidig respekt, og det er en forudsætning for, at vi kommer med helt ned i maskinrummet på vores kunders forretning, og er en aktiv medspiller ind i udviklingen af denne. Det er også i denne tætte relation, at vi kan udfordre vores kunder, og de kan udfordre os, således at vi sammen kan afdække nye behov og nye potentialer.

Hvordan har du udviklet dig i Sonlinc siden du startede?

Mit arbejde i Sonlinc var i begyndelsen begrænset til udvalgte områder, hvor min erfaring fra et kundeperspektiv kunne udnyttes. Selv om jeg havde erfaring fra den anden side af bordet med SonWin, så var det at være i en udviklingsvirksomhed helt nyt for mig. Derfor var det vigtigt, at jeg trinvist kunne tilegne mig den viden. Jeg har egentligt ikke søgt en bestemt karriere, men jeg blev præsenteret for en række spændende opgaver og udfordringer, som jeg ikke kunne sige nej til. Med de opgaver og udfordringer fulgte så ekstra ansvar. Jeg er omgivet af specialister, der på nogle områder har en langt dybere viden inden for specifikke områder, end jeg har, og dem lærer jeg stadig af. Det, at få deres viden og kompetencer og vores kunders behov til at gå op i en højere enhed, er en fantastisk spændende opgave at være en del af.

Hvordan er det at være leder i Sonlinc?

Det er bestemt anderledes, end jeg har været vant til i mit tidligere job. Sonlinc er en udviklingsvirksomhed i forandring, og der er kortere vej fra overvejelser til handling, end jeg har været vant til. Det er utroligt inspirerende, dog under tiden også med sommerfugle i maven. For får du en idé, så får du også hurtigt ansvaret for udførelsen, og med det også ansvaret for, om det lykkedes eller ej. Jeg oplever en stor tillid fra ledergruppen, men med tilliden følger der naturligvis også et ansvar.

At være leder i Sonlinc stiller også store krav til ens evne til at samarbejde og lytte, for jeg er omgivet af specialister – både internt og eksternt - der har en meget omfattende indsigt i deres arbejdsområde. Det betyder, at løsninger, der ser rigtigt godt ud på skrivebordet, skal ”trykprøves” med kollegerne og kunder for at finde ud af, om det så også er praktisk gennemførligt.

Hvad enten det drejer sig om øvrige ledere eller kollegaer, så er Sonlinc kendetegnet af en meget høj grad af dedikation. Det er okay at stille spørgsmål, men omvendt kræver det så også, at man er forberedt, for man bliver udfordret. Jeg ser det som en meget sund proces, og jeg glæder mig til at være en del af den dedikation på den spændende rejse, der ligger foran os.