Innovation

I tæt dialog med forsyningsindustrien.

Sonlinc deler skæbne med hele forsyningsindustrien.

Vi har udelukkende kunder her. Derfor gør vi alt for at levere nogle innovative løsninger, der hjælper dig med at udvikle din forretning.

Som leverandør udvikler vi nye og innovative tiltag i tæt samarbejde med vores kunder. Vi bruger dine input til at forstå og imødekomme dine præcise behov.

Stadig leverer vi din løsning til en meget favorabel pris, fordi vi efterfølgende bærer den videre til resten af industrien - medmindre andet er aftalt.

Innovation foregår dog også i et bredere selskab, nemlig gennem vores Erfa-samarbejde.

I Erfa-samarbejdet har vi vores Executive Customer Board, der fungerer som strategisk og politisk styregruppe, og består af ledere fra udvalgte forsyningsvirksomheder. Vi har de såkaldte forandringsteams, der dykker dybere i bestemte interesseområder. De er bemandet med brugere fra forsyningsselskaberne og konsulenter fra Sonlinc.

Således organiseret afholder vi 2 årlige Erfa-seminarer, hvor hele branchen udveksler erfaringer og ideer til innovation og nye standarder. De halvårlige Erfa-seminarer er de største enkeltstående begivenheder i samarbejdet. Pt. har vi over 1.200 medlemmer - alle fagfolk fra branchen.

Gennem året supplerer vi med Erfa-møder og WebCasts, som understøtter de enkelte fokusområder, vi løbende beslutter at samarbejde om.

Gennem den tætte kundedialog og Erfa-samarbejdet holder vi fingeren på branchens puls. Begge dele giver os en uvurderlig indsigt i, hvordan vi kan hjælpe med at udvikle en forsyningsvirksomhed som din.

”Forretningsudvikling handler først og fremmest om at skabe værdi ved konstant at finde endnu bedre måder at løse forsyningsselskabets opgaver på - de opgaver vi allerede kender, såvel som dem der opstår som følge af konstant forandrede vilkår”

Koncept- og salgschef Henrik Hjorth Hansen

Hvis du vil vide mere

Kontakt