Udvidet forretningsservice

Tag højde for det sjældne og uventede.

Sonlincs udvidede forretningsservice stiller mandskab og specialviden til rådighed.

Sonlincs udvidede forretningsservice stiller mandskab og specialviden til rådighed i pressede situationer. Samtidig overtager vi gerne ansvar og risiko, så I holdes 100% skadefri til fast aftalt pris.

Sonlinc tilføjer den nødvendige viden og kompetencer, når økonomiafdelingen akut har brug for hjælpende hænder. Vi træder også gerne til på tidspunkter af året, hvor I ligger ned pga. arbejdsbyrden.

Den udvidede forretningsservice er rettet mod forsyningsvirksomheder, der ser potentialer i at investere i et workflow, der tager højde for det sjældne og uforudsete uden, at det koster en formue. Det er arbejdsgange, som er billigere, mindre tidskrævende og som giver bedre plads til at levere kerneydelsen.  

"Udvidet forretningsservice er ekstra ressourcer og kompetencer til forventede, såvel som uventede, spidsbelastninger og dermed muligheden for at øge effektiviteten."

Konceptchef Henrik Hjort Hansen

Hvis du vil vide mere

Kontakt